Onze belofte
de 7 zekerheden

De Dutch Venue Association stelt hoge eisen aan haar leden, wat garandeert dat bij DVA aangesloten locaties aan strikte normen voldoen. We controleren elke locatie aan de hand van een grondige checklist. De uiteindelijke certificering wordt zorgvuldig gecontroleerd door de onafhankelijke voorzitter van DVA om de hoogste kwaliteitsnormen te garanderen. 

1

De locaties voldoen aan alle wettelijke eisen en beschikken over alle noodzakelijke vergunningen

Alle DVA-locaties staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ze hebben de benodigde vergunningen in huis, waaronder een vergunning volgens de Drank-en Horecawet, evenals een vestigingsvergunning. Op het gebied van voedselveiligheid werken ze nauwgezet volgens de richtlijnen van een HACCP-certificering of volgens de geldende hygiënecode. Bovendien worden de voorschriften van de Arbowet nauwkeurig opgevolgd, waaronder de vereisten voor Bedrijfshulpverlening (BHV). De locatie staat garant voor kwaliteit en veiligheid op alle fronten.

2

De locaties hanteren strikte normen t.a.v. naleving van ARBO, RI&E en BHV-procedures

Ieder DVA-lid moet volgens de wet een risico-inventarisatie en -evaluatie en een plan van aanpak maken. Heeft het lid dit goed geregeld? Zijn de RI&E en PvA goed toegesneden op de risico’s voor de organisatie? Aan de hand van een controle wordt de organisatie beoordeeld volgens de richtlijnen van de arbeidsinspectie.

3

De locaties beschikken over een goed personeels- en opleidingsbeleid

De locaties hebben goed opgeleid personeel en zorgen voor regelmatige up-to-date trainingen. Verschillende locaties fungeren als gecertificeerde leerbedrijven, volgen arbeidsvoorwaardenregels en zorgen voor eerlijke betaling en inzet van medewerkers. DVA-locaties staan voor gelijke behandeling en discrimineren medewerkers niet.

4

De locaties ondernemen maatschappelijk verantwoord

MVO-initatieven variëren per lid en locatie, zonder uniforme DVA-richtlijn. De leden onderschrijven de regels van MVO Nederland “Samen veranderen in de Horeca”. Daarnaast nemen ze deel aan workshops om bewustzijn en relevantie te bevorderen. MVO-activiteiten omvatten onder andere huisvesting, energie, personeelsbeleid, inkoop, duurzaamheid, voorkomen van voedselverspilling en afvalbeheer. 

5

Solvabiliteit en garantie van uitvoering

DVA-locaties worden continue gecontroleerd op hun solvabiliteit. DVA garandeert de uitvoering van overeenkomsten, zelfs bij locatieproblemen, door alternatieve opties aan te bieden. 

6

Veiligheid van de locatie is op orde 

Veiligheid staat voorop bij de DVA-locaties en dit wordt te allen tijde gewaarborgd. De risico’s voor evenementen worden geëvalueerd in overleg met de opdrachtgever. Beveiligingspersoneel wordt aangepast aan de wensen van de opdrachtgever en er worden strikte brandveiligheidsnormen gehandhaafd. Er is een flexibel beveiligingsdraaiboek. Uiteraard worden mogelijke terroristische dreigingen serieus genomen. Elektrische apparaten voldoen aan NEN-normen. Peridodiek worden ontruimingsoefeningen gehouden.

7

Transparante afspraken

In samenwerking leggen locatie en opdrachtgever duidelijke afspraken vast. Zo worden er heldere afspraken gemaakt over de betalingsvoorwaarden, tarieven, wijzigingen, kosten en huisregels. Deze overeenkomst zorgt voor een gestroomlijnde en transparante samenwerking. Locaties hanteren in de regel de DVA-Leverings- en annuleringsvoorwaarden.

Jouw eventlocatie ook op onze site?

Word lid van DVA